Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“

Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“

Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“

Проверяват ви контролни държавни органи.

Част от контрола е документалната проверка.

На помощ идва вашият безценен експертен справочник за необходимата документация, която трябва да имате и предоставите на контролиращи бизнеса органи.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

С помощта на Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“ можете:

  • да си набавите и комплектовате необходимите документи при проверка и контрол от съответните контролни органи;
  • да боравите със законово изискуемото съдържание на документите, да имате информация от къде се получават, какво трябва да съдържат, кога, от кого и на какво основание се изискват;
  • да сте наясно какви санкции се налагат при неспазване на изискванията.

Книгата е практически наръчник за бизнеса и събрано в 304 страници ви дава:

  • нужната информация за изискуемата документация както при първоначалните регистрации на различните видове стопанска дейност, така и в хода на текущите проверки и контрол върху бизнеса от НАП (вкл. специалните НОВИ режими по ДДС, в сила от 01.07.2021 г., както и предвид BREXIT), НОИ, ГИТ, Агенция „Митници“, ДНСК, МВР (Пожарна безопасност) – при реализация на инвестиционните проекти, БАБХ, Министерство на туризма (съгласно новия Закон за храните от 2020 г. и нови наредби), общински власти, 4 комисии, документи по ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ и др.
  • дава последователно отговори на следните въпроси:

Кой контролира дадена стопанска дейност;

В кои нормативни актове се регламентират конкретната стопанска дейност и контролът над нея;

Кое ведомство трябва да се уведоми преди стартирането на конкретната стопанска дейност, какви документи трябва да се приложат, какво представлява и от къде се получава всеки един от тях. При надлежно изпълнение на всички изисквания в какъв срок съответното ведомството е длъжно да издаде исканото разрешение, лиценз и прочие. В какви случаи администрацията може да откаже издаването на съответния документ, как и къде може да се обжалва отказът.

Каква документация (съдържание, начин и правила за поддържане), в какви срокове и с каква периодичност стопанският субект е длъжен да предоставя на съответното ведомство в хода на текущата си дейност;

Каква и по какъв начин поддържана документация трябва да се държи на разположение в местата, където се упражнява дейността, и да се предоставя на проверяващите при поискване.

Какви санкции ви грозят при неспазване на изисквания и срокове за подаване.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 304 страници експертен коментар и е дело на авторски колектив  с ръководител инж. Георги Лазаров – специалист в областта на предприемачеството; Лиляна Панева – данъчен консултант с голям опит в практическото прилагане на данъчното законодателство; Христо Досев – дипл. експерт счетоводител, специалист в областта на фиска и счетоводния одит; адв. Мария Радева – специалист в областта на трудовото право; инж. Катя Антонова – специалист в областта на безопасността на храните и екологията; Красимира Атанасова – юрист, специалист в областта на осигуряването; арх. Людмил Леонидов – специалист при прилагането на ЗУТ и релевантната нормативна уредба; адв. Виолета Темелкова-Петрова – юрист, специалист в областта на гражданското право и корпоративните отношения.
  • Как можете да закупите Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 65,40 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

 

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“ За да запознаем както…