Моят УСПЕШЕН европроект

Моят УСПЕШЕН европроект

Наръчник „Моят УСПЕШЕН европроект“

СЪЗДАВАНЕ:

 • Март 2016 г. излиза първи брой на практическото издание „Моят УСПЕШЕН европроект”.

ЦЕЛИ:

Целта на издание „Моят УСПЕШЕН европроект” е:

 • Да подпомогне всички, на които предстои създаване и реализация на проект, финансиран по Оперативни програми 2014-2020 на Европейския съюз. Списанието представя както конкретни аспекти, препоръки и модели, свързани с практическото прилагане на нормативната база и насоките за кандидатстване по определени процедури и мeрки, така и управленски, икономически, данъчни и счетоводни аспекти, отнасящи се до създаването и успешното реализиране на европроектите.

On-Line Архив

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Моят УСПЕШЕН европроект” е 1200 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Моят УСПЕШЕН европроект” излиза веднъж на два месеца, отразявайки практически аспекти от разработването на европроекти.

АБОНАТИ:

Абонати на „Моят УСПЕШЕН европроект” са:

 • всички потенциални бенефициенти по Оперативни програми 2014-2020 на Европейския съюз

ЗА КОНТАКТИ:

 • Редакция:
  София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2
 • Ръководител на проекта:
  Мая Величкова
  Тел.: +359 (2) 921 69 58;
  Факс: +359 (2) 986 19 17;

> Поръчка през интернет

Още продукти
Наръчник "Новото счетоводно законодателство" Факт е най-очакваната от професионалистите промяна…