Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Умният се учи от грешките си, мъдрият не ги допуска!

Професионалните грешки рефлектират на бизнеса, на авторитета Ви и се санкционират административно! Защо да си го причинявате?!

Подредете счетоводството си, избегнете грешките или коригирайте вече допуснатите с Наръчник „Защита от счетоводни грешки”!

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“ е верен помощник във всяка ситуация на практикуващия професионален счетоводител:

  • текущо счетоводно отчитане и докладване във финансовите отчети на всеки обект класифициран като актив, пасив или елемент на собствения капитал;
  • практически примери за счетоводно отчитане на най-често срещаните търговски сделк
  • различното счетоводно представяне в зависимост от възприетата счетоводна база;
  • процедури, свързани с годишното счетоводно приключване и публикуване на ГФО;
  • техники и методите на отстраняване на допуснатите счетоводни грешки и административните санкции при неспазване на счетоводното и търговско законодателство;

Изданието включва и компакт диск с текстовете на счетоводните стандарти и формуляри по НСФОМСП.

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • изданието съдържа 288 коментарни страници;
  • дискът съдържа 5 раздела:

* подбрана нормативна уредба;
* текстовете на МСС, МСФО, МСФОМПСП;
* формуляри по Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия;
* календар на счетоводителя – данъчен, осигурителен и трудов;
* справочник – примерен Сметкоплан, счетоводен речник.

  • авторът – Хрито Досев, регистриран одитор, с над 440 публикации в областта на счетоводството и данъците. Управляващ съдружник в дружество, извършващо независим финансов одит, счетоводно обслужване и консултации в областта на счетоводството и данъците.

Как можете да закупите Наръчник „Наръчник Защита от счетоводни грешки”?

Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 46,20 лв. (с ДДС и такса доставка). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
Наръчник "Превенция на грешки при договаряне" Преговаряте, договаряте се, уточнявате…